Gada ienākumu deklarācija

gada ienakumu deklaracija

Kā zināms, šogad gada ienākumu deklarāciju par 2014. gadā gūtajiem ienākumiem Valsts ieņēmumu dienestā (VID) ir iespējams iesniegt no 2015. gada 1. marta. Gada ienākumu deklarācijas iesniegšanas mērķis ir atgūt pārmaksātos iedzīvotāju ienākuma nodokļus par attaisnotajiem izdevumiem. Šogad tos iespējams atgūt par 2014., 2013. un 2012. gadu.

Pastāv divi veidi, kā iesniegt deklarāciju – tieši VID filiālē vai arī VID Elektroniskās deklarēšanās sistēmā jeb EDS sistēmā, kas noris ātrāk un ērtāk. EDS sistēmā iespējams piereģistrēties, izmantojot internetbanku, eID viedkarti vai elektroniskā paraksta viedkarti;

Tām fiziskajām personām, kuras veic saimniecisko darbību vai kuras ir individuālo uzņēmumu vai saimniecību īpašnieki, un kuri ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji, deklarācijas obligāti jāiesniedz elektroniski no šī gada 1. marta līdz 1. jūnijam.

Protams, arī tās fiziskās personas, kuras neveic saimniecisko darbību, var iesniegt deklarācijas elektroniski.

Jāpiemin, ka EDS sistēma ir pieejama arī mobilajā versijā, tāpēc ikviens viedtālruņa vai planšetes lietotājs var iesniegt deklarāciju, izmantojot šo opciju.

Gan filiālē, gan EDS sistēmā ir jāiesniedz gan deklarācijas veidlapa vai veidlapas (reāla vai elektroniska), gan izdevumus apliecinošie čeki vai stingrās uzskaites kvītis, uz kurām ir personas kods.

Līdz 1. jūnijam deklarācija obligāti jāiesniedz personām, kuras:

  • Veikuši saimniecisko darbību;

  • Guvuši ienākumus ārvalstīs;

  • Guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kuru apmērs 2014. gadā pārsniedza 3600 EUR;

  • Guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi;

  • Guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem nav ieturēts nodoklis, tostarp arī dāvinājumus.

Personām, kuras neveic saimniecisko darbību un vēlas iesniegt gada ienākumu deklarāciju brīvprātīgi, to iespējams izdarīt līdz 16. jūnijam.

Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt kā strādājošie un saimnieciskās darbības veicēji, tā arī pensionāri, kuru pensija ir lielāka par neapliekamo minimumu, un nodokļu maksātāji, kuri vēlas deklarēt savu ģimenes locekļu attaisnotos izdevumus.

Persona ir tiesīga atgūt pārmaksātos nodokļus, ja taksācijas gadā bijuši sekojoši izdevumi:

  • Izdevumi par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem, tajā skaitā par kursiem, semināriem, veselības apdrošināšanas polises maksājumiem.

  • Ziedojumi un dāvinājumi;

  • Iemaksas privātajos pensiju fondos;

  • Apdrošināšanas prēmiju maksājumi atbilstoši dzīvības apdrošināšanas līgumam;

  • Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību iegādes izmaksas.

Iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, iespējams atgūt maksimums 213,43 EUR uz vienu personu, vienā gadā. Ja šī summa ir lielāka, tās izmaksa tiek pārcelta uz nākamo gadu. Atgūstamā summa ir tieši atkarīga no iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes, piemēram, ja IIN ir 23%, valsts deklarācijas iesniedzējam atmaksā 23% no 213,43 EUR, kas ir 51,22 EUR.

Ir izdevumi, uz kuriem neattiecas gada attaisnoto izdevumu ierobežojums jeb maksimālā izmaksas summa 213,43 EUR, piemēram, uz plānotajām operācijām un zobārstniecības pakalpojumiem. Šo izdevumu gadījumā pārmaksātais nodoklis tiek aprēķināts no visas izdevumu summas.

Pārmaksāto nodokļu summa personai tiek pārskaitīta uz bankas kontu trīs mēnešu laikā no deklarācijas iesniegšanas brīža.

Plašāka informācija par gada ienākumu deklarāciju ir pieejama Valsts ieņēmumu dienesta mājaslapā www.vid.gov.lv, sadaļā “Gada ienākumu deklarācija”.