Gada ienakumu deklarēšana par attaisnotajiem izdevumiem

gada ienakumu deklaresana gramatvedibaGada ienākumu deklarēšana pa attaisnotajiem izdevumiem ir būtiska gada sastāvdaļa ikvienam iedzīvotājam, kurš vēlas saņemt atpakaļ daļu no savas iztērētās naudas.

Pie attaisnotajiem izdevumiem tiek pieskaitīti izdevumi par medicīniskajiem pakalpojumiem un izglītību. Šie izdevumi var būt vai nu par pašu deklarācijas iesniedzēju, vai viņa ģimenes locekļiem, piemēram, bērniem, vecākiem, vecvecākiem, mazbērniem, adoptētajiem bērniem, 18 gadus nesasniegušajiem brāļiem un māsām, apgādībā vai aizbildniecībā esošajiem bērniem vai laulātajiem dzīvesbiedriem.

Pie izglītības izdevumiem pieskaita kvalifikācijas paaugstināšanu, specialitātes iegūšanu vai  izglītības iegūšanu Latvijā, bet pie medicīniskajiem izdevumiem pieskaita medicīnas un ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu, kā arī veselības apdrošināšanas prēmijas maksājumus apdrošināšanas sabiedrībām. Šīs normas nosaka Ministru kabineta noteikums Nr.366 “Noteikums par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem”.

Šie izdevumi tiks atskaitīti no gada apliekamo ienākumu apjoma deklarācijas rezultātā, tātad tikai aizpildot šo deklarāciju būs iespējas piemērot šos attaisnotos izdevumus.

Taču iespēja atgūt pārmaksāto nodokli ir iespējams tikai, ja konkrētajā gadā cilvēks ir strādājis algotu darbu, kā arī vienmēr maksājis nodokļus.

Šī attaisnojumu summa katram ģimenes loceklim katrā gadā nedrīkst pārsniegt 300 Ls (429,45 Eiro), taču tā jo projām ir ievērojama summa, kuru attaisnot,  jebkurai ģimenei. Ja šī summa ir lielāka par 300 Ls jeb 429,45 Eiro, to drīkst attiecināt uz nākamo piecu gadu apliekamo ienākumu hronoloģiskā secībā.

Šo gada ienākuma deklarāciju ir iespējams aizpildīt Valsts Ieņēmumu dienesta mājaslapas www.vid.gov.lv sadaļā “Pieslēgties EDS”.