Grāmatvedis

Grāmatvedis ir speciālists, kurš atbild par finanšu uzskaiti atbilstoši attiecīgajai likumdošanai.

Grāmatveža profesija ir viena no visvairāk pieprasītajām specialitātēm darba tirgū. Jebkura uzņēmumu darbinieku štatu sarakstā jūs atradīsiet ierakstu “grāmatvedis”, bet lielās organizācijas ir pat vairāki grāmatveži, kuri ir atbildīgi, katrs par savu jomu. Grāmatveža darbs ir ļoti apjomīgs, tajā ietilpst: pamatlīdzekļu uzskaite, materiālo vērtību uzskaite, norēķini ar piegādātājiem un pasūtītājiem, darba algas aprēķināšana, nodokļu aprēķināšana, atskaišu sastādīšana. Par pareizu uzskaites vešanu un par laicīgu atskaišu sastādīšanu un nodošanu, atbild galvenais grāmatvedis. Mazos uzņēmos, ir viens grāmatvedis, kurš atbild par visu.

Grāmatveža darba specifika

Grāmatvedim ir jāizpilda sekojošie darba pienākumi:

 • Grāmatvedības un nodokļu uzskaite.
 • Periodisko pārskatu sagatavošana un to iesniegšana valsts iestādēm.
 • Darba algas aprēķināšana iestādes darbiniekiem.
 • Finansiālo līdzekļu un ar tiem saistīto dokumentu pārvaldīšana.

Plusi un mīnusi

Plusi:

Grāmatveža profesija ir prestiža un pieprasīta daudz vairāk, nekā citu profesiju pārstāvji. Grāmatvežiem, parasti ir normēts darba laiks. Grāmatveža darbs ļauj gūt papildus ienākumus – jūs papildus varat kārtot grāmatvedību mazos uzņēmumos. Mūsdienās, ja ir vēlēšanās, daudzos mazos uzņēmumos, grāmatveži var strādāt mājās. Grāmatveža profesija ir prestiža, uzņēmumā grāmatvedis tiek pieskaitīts pie vadošā personāla.

Mīnusi:

Šajā darbā, var minēt tikai vienu, lielu mīnusu – tas ir augsts atbildības līmenis. Jebkuras kļūdas, finansiālajā uzskaitē un nodokļu aprēķināšanā, var “maksāt ļoti dārgi”, tādu kļūdu rezultāts var būt kriminālatbildības ierosināšana.

Darba vietas

 • Jūs varat strādāt jebkurā valsts iestādē.
 • Jebkurā ražošanas nozarē (rūpnieciskajā, celtniecībā, lauksaimniecībā, pakalpojumu sfērā, u. t. t.)
 • Vazā un lielā biznesa uzņēmumos.
 • Finansiālajās organizācijās: Valsts Nodokļu Inspekcijā, apdrošināšanas kompānijas, pensiju fondos, u. t. t.
 • Bankās. Investīciju fondos.

Personīgās īpašības

Jums ir jābūt:

 • Pedantiskam.
 • Atbildīgam.
 • Organizētam.
 • Augstām intelektuālām darba spējām.
 • Attīstītai loģiskai domāšanai.
 • Neatkarīgam.
 • Uzmanīgam pret detaļām.
 • Augstai koncentrēšanās spējai.
 • Analītiskai domāšanai.
 • Nosliecei strādāt ar dokumentiem un ar lielu informācijas apjomu.

Karjera

Grāmatveži iesācēji, parasti strādā vienā virzienā, vai nu tā ir algas aprēķināšana, vai materiālo vērtību uzskaite, vai nodokļu aprēķināšana. Virzīties pa karjeras kāpnēm, jūs varat sākot ar vecākā grāmatveža amatu līdz uzņēmuma, galvenā grāmatveža amatam.

Grāmatveža alga ir atkarīga no vairākiem faktoriem: izglītības, nozares, kurā grāmatvedis strādā, uzņēmuma lieluma, kā arī no pieredzes, jo lielāka pieredze, jo lielāka darba alga. Tieši tāpat, darba devējs, var pievērst uzmanību arī tam, kādu augstskolu jūs esat beidzis, lai arī tas netiek reklamēts, bet tomēr augstskolas arī iedalās prestižajās un ne visai prestižajās, jo pabeidzot tās, studentu zināšanu līmenis ir ļoti atšķirīgs. Vēl algu var iespaidot arī tas, vai jūs pārzināt kādu svešvalodu, starptautiskos finansiālo atskaišu standartus, jaunākās datorprogrammu versijas. Vislabākās algas grāmatveži saņem celtniecības, rūpniecības un tirdzniecības uzņēmumos.