Grāmatvežu pakalpojumi Latvijā

Jebkuram, pilnvērtīgam uzņēmumam Latvijā, neatkarīgi no to lieluma, pareizai finansiālo darījumu un atskaišu noformēšanai ir vajadzīgi grāmatveža pakalpojumi.

Tieši tāpat, grāmatvedis ir vajadzīgs, lai uzturētu kārtībā vērtspapīrus, pareizi sagatavotu ikmēneša atskaites, sastādītu gada pārskatu.

Ņemot vērā likumdošanu, katram uzņēmumam ir pienākums ievērot noteiktus likumus visās, ar grāmatvedību saistītajās jomās.

Visiem grāmatvedības ierakstiem ir jābūt veiktiem latviešu valodā un visi grāmatvedības dokumenti, konkrētu laika posmu tiek uzglabāti speciālos arhīvos. Skaidras naudas darījumi tiek reģistrēti kases grāmatā. Visi šie darījumi tiek pakļauti speciālai, tiešai un rūpīgai pārbaudei.

Katrs uzņēmums, konkrēti, pa punktiem, nosaka, kādus darba pienākumus grāmatvedim būs jāveic. Grāmatvedis darbā var būt noslogots gan pilnu, gan nepilnu darba dienu. Ja grāmatvedis darbā ir noslogots visu darba dienu, tad viņa pārziņā ir arī konfidenciāla informācija.

Jebkurš Latvijas uzņēmums, uzsākot savu darbību apņemas Valsts Ieņēmumu Dienestā iesniegt tam nepieciešamos dokumentus – finansiālās atskaites un ieņēmumu lielumu. Tieši tāpat, tur ir jāiesniedz atskaites par darba algām, nodokļu deklarācijas, gada pārskats, kā arī citi nepieciešamie dokumenti.

Latvijā ir ļoti daudz kvalificētu grāmatvežu, kuri sniedz visus nepieciešamos grāmatvežu pakalpojumus. Jūs varat pieņemt grāmatvedi patstāvīgā darba uz pilnu laika slodzi, jūs varat izmantot grāmatveža pakalpojumus, lai sastādītu nepieciešamās ikmēneša atskaites vai gad pārskatu. Viss ir atkarīgs no tā, cik liels ir jūsu uzņēmums un cik daudz zināšanu ir jums pašam šajā jomā.

Ja, jūs pieaicināt grāmatvedi konkrētu atskaišu sastādīšanai, tad pirms atskaites nodošanas uz tām ir jābūt ne tikai grāmatveža, bet arī uzņēmuma vadītāja parakstam, jo neskatoties uz grāmatveža darbu, atbildību par iesniegtajām atskaitēm un patiesi uzrādītajiem faktiem, nes uzņēmuma īpašnieks. Daudzus grāmatvežu pakalpojumus var izmantot no attālinātās metodes, piemēram, darba algas aprēķināšana, darījumu ievadīšana reģistros, nodokļu aprēķināšana, atskaišu sastādīšana, kā arī daudzu citu pakalpojumu veikšana.

Minimālā samaksa, par jebkuru grāmatvedības pakalpojumu, Latvijas teritorijā ir 70 eiro mēnesī. Visi pārējie aprēķini tiek veikti saskaņā ar līgumu, kuru grāmatvedis ir noslēdzis ar vadošo uzņēmuma personu un darba apjoma, kuru katru mēnesi ir jāveic grāmatvedim.

Grāmatveža ikmēneša ieņēmumus iespaido:

  • Veikto aprēķinu daudzums.
  • Darbinieku daudzums, kuriem tiek sagatavoti algu aprēkini.
  • Pamatlīdzekļu daudzums.
  • Darba apjoms, kurš tiek veikts ar ārzemju valūtām.
  • Atvērto bankas kontu daudzums.
  • Debetu un kredītu daudzums.

Kvalificētiem grāmatvežiem, ir tiesības izpildīt savus darba pienākumus ar interneta palīdzību, atrodoties mājās. Savu padarīto darbu viņi var nodot pēc mēneša, konkrētajā nedēļas dienā un datumā. Mūsdienās, grāmatvežu pakalpojumus bieži vien izmanto ne tikai juridiskas, bet arī fiziskās personas. Ar grāmatvežu palīdzību tiek sastādītas gada ieņēmumu un izdevumu deklarācijas, grāmatveži palīdz sagatavot dokumentus iesniegšanai Valsts Ieņēmumu dienestā.