Interesanti fakti par grāmatvedību un nodokļiem, kurus daudzi no jums nezina

gramatvediba

Grāmatvedības ģerbonis

Starptautiskais, grāmatvedības ģerbonis sastāv no trīs figūrām: saules – grāmatvedības atskaites apgaismo saimniecisko darbību, svariem – līdzsvara, Bernulli līknes – kura pasvītro to, ka uzskaite, kura ir vienreiz sākusies, eksistēs mūžīgi un no devīzes: “Zinātne, uzticība, neatkarība”. Šī, grāmatvežu ģerboņa autors ir franču zinātnieks Žans Batists Djumaršē (1874 – 1946).

Kad parādījās pirmais grāmatvedis?

Termins “grāmatvedis” parādījās 15. gadsimtā, par to liecina vēsturisks ieraksts, ka pirmais, šo nosaukumu saņēma ierēdnis Kristofors Štehers – Insburgas palātas darbinieks. Vācijā, līdz 1498. gadam, cilvēkus, kuri veica uzskaites darbus sauca par rakstītājiem. No šī laika, termini “grāmatvedis” un “grāmatvedība” sāka nomainīt vecos nosaukumus un pakāpeniski izplatīties visās valstīs.

Ar ko atšķiras dažādu valstu grāmatveži?

Dažādās pasaules valstīs, grāmatvedība ir atšķirīga. Akcents tiek likts uz dažādām grāmatvedības nozarēm. Šīs īpatnības ir saistītas ar politiskajām un ekonomiskajām sistēmām, valsts vēsturi, sabiedrības vērtībām un tās tradīcijām.

Var izdalīt četras grupas, kurās ietilpst valstis, kurās ir vienāda grāmatvedības uzskaite:

  • Angliski runājošas valstis.
  • Kontinentālās valstis.
  • Latīņamerikas valstis.
  • Austrumu Eiropas valstis.

Pirmās trīs grupas izmanto grāmatvedību lai aprēķinātu finanšu rezultātu un aprēķinātu peļņu. Ceturtā grupa – pārsvarā to dara, lai kontrolētu līdzekļu saglabāšanu. Angliski runājošās valstīs pieeja grāmatvedībai ir izteikti profesionāla, netiek pieļauta totāla kontrole un vadīšana no valsts puses. Profesionālie grāmatveži un juristi ir apvienoti asociācijās. Valsts vadīšanas orgāni atzīst šīs asociācijas un sadarbojas ar tām. Latīņamerikas valstīs grāmatvedības uzskaitei ir viens galvenais uzdevums – analizēt un atspoguļot inflācijas procesus ekonomikā. Austrumeiropas valstīs, grāmatvedības uzskaite izpilda valsts vadības orgānu direktīvas. Tas neattiecas uz konkrētiem grāmatvežiem uzņēmumos, bet uz grāmatvedības uzskaiti un analīzi kopumā.

Kas biežāk izvēlas grāmatveža profesiju, vīrieši vai sievietes?

Mūsdienās vīriešu un sieviešu proporcijas grāmatvežu specialitātē ir aptuveni 80% un 20%, sieviešu labā. Kā lai izskaidro šo faktu, ka grāmatveža darbu vairāk izvēlās tieši sievietes? Daudzi to izskaidro ar to, ka vīriešiem nepatīk vienmuļa darba rutīna, bet tieši tā mēs varam noraksturot grāmatveža darbu. Grāmatvedības uzskaite prasa lielu pacietību un pastāvīgu koncentrēšanos, tādas īpašības vairāk piemīt sievietēm nevis vīriešiem. Ja runājam par vīriešiem, tad viņi vairāk tiecas pēc vadošiem amatiem un arī viņu rakstura īpašības ir vairāk piemērotas tieši šim amatam. To apliecina arī statistika, kura apliecina, ka 90% vadītāju, ir vīrieši.

Pasaulē pirmā nodokļu likme

Pasaulē pirmā nodokļu likme bija 10%. par to mēs varam spriest izlasot Moiseja grāmatu, kurā bija rakstīts, ka desmitā daļa no visa, pienākas Dievam.

1 C iesākumā bija meklēšanas sistēma, kura nozīmēja, ka informācijas meklēšanai tiks iztērēts ne vairāk par vienu sekundi. Tagad, par firmas meklēšanas iespējām vairs neviens neatceras, bet nosaukums ir saglabājies.

Kādas nodokļu kļūdas ir pieļāvusi ASV likumdošana?

Dažādu kļūdu un neprecizitātes dēļ nodokļu likumdošanā, Amerikas Savienotajās Valstīs, periodā no 1998. gada līdz 2005. gadam, 2/3 amerikāņu un 68% ārzemju kompāniju, kuras darbojās ASV varēja vispār nemaksāt nekādus nodokļus un tas viss bija pilnīgi oficiāli.