Jaunajā gadā, jaunas nodokļu likmes mikrouzņēmējiem

Daudziem no mums jau ir zināms, ka 2017. gadā mainīsies mikrouzņēmumu nodokļu likmes. Tajā vairs nebūs iekļautas obligātās, sociālās apdrošināšanas iemaksas, tāpēc, mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem, tagad būs jāveic iemaksas par katru darbinieku. Tā mums paziņoja Valsts ieņēmumu dienests.

Mikrouzņēmumu nodokļu likme, nākamajā gadā tiks samazināta līdz 5%, bet no 1. janvāra 2017. gada, saskaņā ar likumu par obligātajām valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām, mikrouzņēmumam, par katru darbinieku būs jāveic obligātās, sociālās apdrošināšanas iemaksas, kuras nedrīkst būt mazākas par trīs ceturtdaļām no minimālās algas, kuru ir noteicis Ministru kabinets. Nākošajā gadā, minimālās algas apjoms būs 380 eiro mēnesī.

Obligātās iemaksas par mikrouzņēmuma darbinieku, tiek aprēķinātas pielietojot likmi, kura ir noteikta starp darbinieku un darba devēju, parasti tā ir 34,09%.

Piemēram, ja mikrouzņēmuma darbinieks algā saņem 400 eiro, tad summa, no kuras tiks aprēķinātas obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, būs trīs ceturtdaļas no 380 eiro, tas ir 285 eiro. Ja likme ir 34,09%, tad par obligāto sociālo iemaksu būs jāsamaksā 97,16 eiro. Nodokļa samaksu veic darba devējs.

Valsts ieņēmumu dienests atgādina, ka mikrouzņēmumu nodokļu maksātāji var mainīt nodokļu režīmu vai arī atteikties no mikrouzņēmuma nodokļu maksātāja statusa, iesniedzot attiecīgos dokumentus ar elektroniskās deklarēšanās (EDS) palīdzību līdz 2016. gada 15. decembrim. Iesniegt dokumentus, lai pieprasītu citu nodokļu režīmu, var turpat, jebkurā laikā, nosūtot iesniegumu uzrakstītu brīvā formā. Pieteikumus, joprojām var sūtīt arī uz Valsts ieņēmumu elektronisko pastu.

Darba devēja – mikrouzņēmuma nodokļu maksātāja pienākums, gadījumā, ja viņš atsakās no šī statusa, ir rakstiskā veidā informēt savus darbiniekus, līdz 2016. gada 1. decembrim, ka no 2017. gada darba algas tiks atrēķināti nodokļi par darba spēku un tiks veiktas obligātās, sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Sīkāku informāciju, jūs varat sameklēt Valsts ieņēmumu mājas lapā, sadaļā “Nodokļi”.

Sakarā, ar šiem jaunievedumiem, daudzi sāka uztraukties par to, ka valdības pieņemtie lēmumi var negatīvi ietekmēt mazo uzņēmumu darbu.

Viens no tādiem lēmumiem, ir minimālās darba algas paaugstināšana darbiniekiem, kuri strādā uzņēmumos uz nepilnu darba slodzi un par kuriem, tagad būs jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas no minimālās algas. Savukārt, papildus nodokļu ieviešana var apdraudēt reģionālo mikrouzņēmumu eksistēšanu. “Lauku veikaliņš, kurā dienas laikā iegriežas tikai daži apmeklētāji, cīnās par katru centu un paredzētās valdības reformas, var novest tādu uzņēmumu uz likvidēšanas sliekšņa.” – tā izteicās Valkas Domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis.

Biznesa iespējas reģionos samazinās un pasliktinās jau vien, sakarā ar to, ka notiek pāreja uz jaunās paaudzes kases aparātiem. Tas nozīmē, ka uzņēmējiem būs jāiegādājas ne tikai jauni kases aparāti, bet būs jāslēdz arī jauni līgumi par to apkalpošanu un tas radīs ļoti daudz izdevumu.

Vents Armands Krauklis cenšas pievērst valdības uzmanību arī tam, ka jebkura uzņēmuma likvidēšana, nozīmē sociālā sprieguma palielināšanos reģionos un veicinās, tur strādājošo cilvēku migrāciju.