Kā sameklēt labu grāmatvedi?

gramatvedis

Ar šo jautājumu, agri vai vēlu, nākas saskarties jebkuram darba devējam. Visvienkāršākais, ko varam ieteikt, iesniegt darba sludinājumu. Bet tas darbojas tā, jūs sameklēsiet grāmatvedi, bet labs viņš ir vai slikts, to parādīs laiks un problēmu esamība vai neesamība no kontrolējošo orgānu puses nākotnē.

Vislielākās grūtības sagādā darbinieka novērtēšana, tāpēc ir ļoti svarīgi, katram uzņēmums priekš sevis noformulēt, kādus darba pienākumus būs jāizpilda grāmatvedim un kādus finansiālos līdzekļus jūs viņā esat gatavs ieguldīt.

Nepārspīlējot ir jāsaka, ka grāmatvedis uzņēmumā ir otrā, svarīgāka persona. No grāmatveža lielā mērā ir atkarīgs tas, jūsu uzņēmums plauks un zels vai arī būs nolemts lēnai iznīkšanai. Nelielās kompānijās grāmatvedis ir spējīgs aizvietot arī finanšu analītiķi, kadru daļas speciālistus, bieži vien arī juristu.

Grāmatvedis zinās par jūsu uzņēmumu visu, reizēm pat daudz vairāk, nekā jūs pats, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai šajā amatā strādātu cilvēks, kuram jūs pilnībā varat uzticēties.

Labs grāmatvedis, visu laiku paaugstina savu profesionālo līmeni, katru dienu slīpē savu meistarību. Bet, diemžēl, tikai mazākā puse grāmatvežu , savas noslogotības dēļ, regulāri seko līdzi izmaiņām likumdošanā un ievieš korekcijas savā darbā.

Padomi, kā izvēlēties grāmatvedi:

  • Nosakiet topošajam grāmatvedim līdzdalības līmeni uzņēmuma darījumos, piemēram, grāmatvedības dokumentu kārtošana, atskaišu nodošana, uzņēmuma nodokļu un finanšu plānošana, u. u. u.
  • Nosakiet vēlamo kandidāta kompetenci atbilstoši izvirzītajām prasībām, piemēram, darbinieks ar nelielu pieredzi vadības darbā, atbildīga attieksme pret grāmatveža darbu, darbinieks ar pietiekami lielu pieredzi, vienā vai vairākās, šaurās grāmatvedības jomās, darbinieks ar lielu, pastāvīga darba pieredzi, kurš pārvalda dažādu nodokļu sistēmas, dažādās jomās, u. t. t.
  • Zinošs grāmatvedis var ieekonomēt 40% no uzņēmuma gada peļņas.
  • Nosakiet topošā grāmatveža darba algu.
  • Nosakiet grāmatvedim ne tikai darba algu, bet arī ieplānojiet viņa darbības finansējumu: periodiskie izdevumi, semināri, speciālās datora programmas, ja ir sarežģīti gadījumi, tad arī jāieplāno konsultācijas.

Apdomājiet motivēšanas sistēmu

Mazos uzņēmumos grāmatvedim ir ļoti mazas karjeras izaugsmes iespējas, bet ieinteresētību un lojalitāti vajag uzturēt, jo jaunais grāmatvedis vienmēr izmaksās vairāk, nekā tas, kurš pie jums jau strādā. Tāpēc ir ļoti svarīgi noteikt gan sev, gan kandidātam algas paaugstināšanas shēmu un kompensāciju paketi.

Kas meklēs grāmatvedi?

Tagad paliek atrisināt jautājumu, kas meklēs grāmatvedi – personāla atlases speciālists vai arī to darīsiet jūs? Jānosaka, kurš iesniegs iesniegumu par brīvo darba vietu, kurš pēc tam atbildēs uz zvaniem un kurš intervēs kandidātus pa telefonu. Lai labāk veiktos kandidātu atlasē, var izmantot testus, pārrunas, iepriekšējo darba devēju rekomendācijas.

Jāsaka, ka tagad internetā ir pieejams daudz labu, kvalitatīvu testu, kurus jūs varat izmantot kandidātu testēšanai. Tie ir vispārēji pārbaudes uzdevumi. Ja darba devējs grib pārbaudīt grāmatveža specifiskās prasmes, tad vajag pārrunu gaitā iekļaut jautājumus, kuri ir saistīti uzņēmuma īpašo darbību.

Tam, kas attiecas uz lojalitāti, ir pavisam cita pieeja. Parasti darba devējus interesē jautājums, vai grāmatvedis ir gatavs neizpaust to vai citu informāciju, kā arī tas, cik lielā mērā cilvēks ir uzticams. Pirmo problēmu atrisināt ir samērā viegli, pietiks ar to, ja jūs uzdosiet konkrētu jautājumu, bet uzticamības testu var sastādīt tikai profesionāļi, tāpēc, ka lielu lomu spēlē nevis pats tests, bet pareiza tā izvērtēšana.