Kad izdevīgāk ir izmantot ārštata grāmatvedības pakalpojumus?

Pārsvarā visiem uzņēmumiem, kas izmanto divkāršā ieraksta grāmatvedības uzskaiti ir savs grāmatvedis. Grāmatvedības uzskaišu veidošana un dokumentu kārtošana ir visai sarežģīts uzdevums un lai to varētu pilnvērtīgi veikt, ir nepieciešams cilvēks ar padziļinātām zināšanām grāmatvedībā. Daudziem mazākiem uzņēmumiem nereti nav pārāk daudz darījumu, ko grāmatot un grāmatveža darbs ir neproduktīvs, jo liela daļa laika tiek pavadīta bez darba, taču bez grāmatveža vienalga neiztikt, jo ir vajadzīgas zināšanas arī neliela uzņēmuma grāmatvedības vešanai. Šādos gadījumos nereti izdevīgāk ir izmantot ārštata grāmatveža pakalpojumus, nevis algot patstāvīgu darbinieku.

Atšķirība starp algotu grāmatvedi un ārštata grāmatvedības pakalpojumu izmantošanu ir tā, ka algotais grāmatvedis ir patstāvīgs uzņēmuma darbinieks, kuram par padarīto darbu (parasti grāmatvedim ir noteikta konkrēta stundas likme) tiek izmaksāta alga, bet ārštata grāmatvedis strādā citā uzņēmumā un jūs pērkat šī uzņēmums sniegto pakalpojumu. Tātad, ārštata grāmatvedim jāmaksā tikai par konkrētu nostrādāto laiku vai veikto pakalpojumu, kā arī nav jānodrošina viņam dažādas sociālās garantijas, atvaļinājumus utt.

Tātad, ārštata grāmatvežu pakalpojumus ir izdevīgi izmantot tad, ja grāmatvedības kārtošana neprasa pārāk daudz laika, tomēr tā ir gana komplicēta un sarežģīta, lai uzņēmuma vadītājs pats ar to nevarētu tikt galā papildus saviem tiešajiem pienākumiem. Jāņem gan vērā, ka ārštata grāmatvedības pakalpojumu stundas likme vai samaksa par konkrētu pakalpojumu noteikti būs dārgāka nekā algotam darbiniekam, tāpēc iepriekš ir jāaprēķina, kas sanāktu izdevīgāk. Iesējams pāris dīkstāves stundas algotam grāmatvedim nav nemaz tik neizdevīgas.

Vēl ārštata pakalpojumus iespējams pirkt arī tad, ja uzņēmumam jau ir grāmatvedis, bet viņš ar visiem pienākumiem never tikt galā laika vai zināšanu trūkuma dēļ. Piemēram, daudziem uzņēmumiem ikdienā nav nepieciešams grāmatvedis ar ļoti augstu kvalifikāciju, jo pamata darba pienākumi ir vienkārši, taču pārskata perioda beigās, kad jāgatavo visas atskaites, darba pienākumi var būt pārāk daudz un pārāk sarežģīti. Tad var pieaicināt ārštata pakalpojumu sniedzējus, kas sniegs konsultācijas vai uzņemies daļu darba.

Tāpat arī lieliem uzņēmumiem, kur darbojas vesela grāmatvedības nodaļa, reizēm var būt nepieciešamība pēc ārštata pakalpojumiem. Piemēram, to var izmantot, lai pārbaudītu pašu uzņēmuma grāmatvežu godaprātu un profesionalitāti, pārbaudot viņu veidotās atskaites un dokumentāciju, kā arī ārštata darbinieks var dot vērtīgus padomus uzņēmuma izaugsmei. Ārštata grāmatveži var būt specializējušies konkrēta profila grāmatvedībā, kas atsevišķos gadījumos var būt ļoti noderīgi.

Kopumā katram uzņēmumam pašam ir jāizvērtē tas vai viņam ir izdevīgi ārštata pakalpojumi vai nav, ņemot vērā grāmatvedības sarežģītību un apjomu, kā arī savas personīgās vēlmes un vajadzības. Piemēram, daudzi uzņēmumu vadītāju un īpašniekiem ļoti augstu vērtē uzņēmuma grāmatvedības daru konfidencialitāti, līdz ar to, ārštata pakalpojumi atkrīt, jo tad tomēr dati ir jānodod cita uzņēmuma rīcībā.