Kādas nozares jāpārzina grāmatvedim?

gramatveza zinašanas

Grāmatvedības profesija ir ļoti plaša un tiešām zinošam grāmatvedim ir jāpārzina ļoti daudz un dažādas citas sfēras un nozares, lai spētu veiksmīgi sastādīt un kontrolēt savā pakļautībā esošo uzņēmumu finanses. Šeit būs tikai dažas galvenās nozares, kurām parasti ir vēl neskaitāmas apakšnozares, un būtībā grāmatvedim ir jāzina viss par naudu, finansēm un ar to saistīto.

 • Makroekonomika – Ekonomikas novirziens , kas pēta visu ekonomiku gan pasaules gan valstu kopumā un dažādās mijiedarbības un procesus, kas darbojas visur nevis konkrētos reģionos.
 • Mikroekonomika – Mikroekonomika ir ekonomikas zinātnes novirziens, kas pēta konkrētu uzņēmumu, valstu vai kādu citu skaidri noteiktas grupas ekonomisko stāvokli.
 • Statistika – Tā ir zinātne, kas darbojas ar dažādu datu iegūšanu apstrādi , izpēti un galarezultātā nonākot pie kāda konkrēta slēdziena tieši pēc šo datu apstrādes.
 • Nodokļi – nodokļi, kā jau mums zināms ir obligāti, ar likumu noteikti maksājumi, ko indivīdi, kā arī uzņēmumi veic valstij, lai kopīgi veidotu valsts budžetu.
 • Darba tiesības – likumi un to pavadošās normas , kas saistītas ar darbu un uzņēmuma vadību.
 • Matemātika – arī matemātika, jeb zinātne par skaitļiem un formām grāmatvežiem ir jāprot visai padziļināti!
 • Lietvedība – arī lietvedība, jeb cilvēku darbības joma, kas saistīta ar dokumentiem, to kārtošanu izstrādi un uzskaiti grāmatvežiem ir jāpārzina.
 • Psiholoģija – arī psiholoģija, jeb mācība (zinātne) par cilvēku prātu, tā darbību un funkcijām grāmatvedim ir jāzina vismaz pamata līmenī!
 • Finanses un kredīti – par šīm visai plašajām jomām grāmatvežiem ir jāzina viss, jo uzņēmumu veiksmīgai attīstībai kredīti un finanšu stabilitāte ir ļoti nepieciešama.
 • Bankas – Grāmatvedim arī jāpārzina banku darbības principi, dažādās komisijas un iespējas.
 • Profesionālā ētika – jeb zinātne par morāli, tikumību un pareizām manierēm, kā jau ikvienā profesijā arī grāmatvedībā ir visai svarīga!
 • Darba aizsardzība – ir nozare, kas izskaidro un pēta, kā nodarbinātajiem būtu jānodrošina stabilitāte, drošība un apmierinātība darba vidē.
 • Uzņēmējdarbība – Un protams grāmatvežiem ir jāzina arī uzņēmējdarbības pamati un viss, kas saistītas ar uzņēmuma finansēm.

Kā redziet tad grāmatvežu profesija ir visai plaša, un tas tikai nozīmē to, ka grāmatvedim ir jāpārzina visas šīs nozare un jāmācās ne tikai skolā bet arī ārpus tās un būtībā mācības notiks visu jūsu profesionālo karjeru, jo sava un savu zināšanu pilnveidošana nebeigsies nekad.