Kādi ir Grāmatveža darba pienākumi?

Grāmatvedis ir viens no jebkura uzņēmuma svarīgākajiem darbiniekiem, jo tieši grāmatvedis ir atbildīgs par jebkura uzņēmuma finansēm un dažādām citā ar oficiāliem dokumentiem saistītām lietām. Bet kādi tad tieši ir grāmatveža pienākumi?

Grāmatvedis ir tā persona, kura uzskaita uzņēmuma pamatlīdzekļus, kā arī strādā ar uzņēmuma skaidro naudu un tās uzskaiti. Grāmatvedim ir arī jāprot veikt darījumi ar dažādām valūtām, jāaprēķina visu darbinieku algas, kā arī jābūt atbildīgam par
noliktavas uzskaiti – jāveic ikgadēja inventarizācija.

Grāmatvedim ir arī labi jāorientējas dažādās nodokļu politikās un visos citos ar finansēm saistītos jautājumos, lai labi un pienācīgi spētu veikt savu darbu. Grāmatvedim ir jābūt arī kompetentam un precīzam, jo kā ne kā viņš ikdienā strādā ar naudas summu aprēķināšanu, un ikviena grāmatveža kļūda var vēlāk atbalsoties uz uzņēmumu un tā finansiālo stāvokli. Grāmatvedim arī ir ļoti labi jāpārzina visi ar viņa darbu saistītos normatīvos aktus un likumus, lai viņš pienācīgi spētu pildīt savus darba pienākumus, un jebkurā brīdī ir jābūt gatavam atbildēt par pārstāvētā uzņēmuma finansēm un to stāvokli.

Uz jebkura grāmatveža pleciem gulstas ļoti liela atbildība, tādēļ ne par velti tā ir viena no svarīgākajām profesijām un amatiem jebkurā uzņēmumā.