Kāpēc uzņēmuma vadītājam jāpārzina grāmatvedības pamati?

Ja vien uzņēmuma vadītājs pats nav arī uzņēmuma grāmatvedis, kā tas ir daudziem mazajiem uzņēmumiem, tad viņš parasti nav īpaši iesaistīts jebkādos grāmatvedības procesos, vien, labākajā gadījumā varbūt apskata grāmatveža darba rezultātus. No vienas puses, jau uzņēmuma vadītājam patiešām ir citi pienākumi, taču uzņēmumā viss ir saistīts. Finanšu rādītāji, kuru aprēķināšana, apkopošana un pārskatīšana ir grāmatveža kompetence, lielā mērā ietekmē dažādus uzņēmuma procesus, kuru pārvaldība ir uzņēmuma vadītāja kompetencē. Šeit būs daži piemēri, kas parāda, kāpēc uzņēmumu vadītājiem jābūt iesaistītiem grāmatvedības procesos un tos jāpārzina.

Var pieņemt lēmumus, balstoties uz naudas plūsmu

Daudzi uzņēmumu vadītāji dara visu, lai piesaistītu vairāk klientus un meklētu jaunus produktu virzīšanas ceļus tirgū, nemaz neņemot vērā to, kāda ir pašreizējā uzņēmuma finansiālā situācija, un nesaprotot, kas konkrētajā brīdī ir vajadzīgs. Uzņēmuma darbība ir komplicēta un reizēm ir tieši jāpalēnina ražošanas apjomi, lai varētu nodrošināt vienmērīgu ienākumu un izdevumu plūsmu. Ja tas netiek darīts, var nākties uz ilgāku laika periodu strādāt ar zaudējumiem un pat ņemt uzņēmumam kredītus, lai aizpildītu budžeta robus līdz atkal tiks gūti ienākumi. Ja uzņēmuma vadītājs balstīs savus lēmumus uz naudas pūsmu, šāda situācija neveidosies.

Iespēja piesaistīt investorus

Lai iegūtu uzņēmuma darbībai papildus kapitālu, nereti tiek piesaistīti ārējie investori, taču šie investori ir ieinteresēti tikai pelnošos un rentablos vai vismaz potenciāli pelnošos uzņēmumos, lai investēto naudu atpelnītu ar uzviju. Lai uzņēmuma vadītājs, varētu šādus investorus piesaistīt, viņam pašam ir jāsaprot uzņēmuma finanšu rādītāji un jāprot tos pārliecinoši prezentēt potenciālajiem investoriem, jo īpaši tad, ja uz doto brīdi situācija nav izcila un peļņa liela. Ja uzņēmuma vadītājs nepratīs pārstāvēt savu uzņēmumu, diez vai kaut kas izdosies.

Iespēja kontrolēt grāmatveža darbu

Ja uzņēmuma vadītājs pārzina grāmatvedības pamatus, viņam ir arī daudz vieglāk izkontrolēt, cik labi, pareizi un godprātīgi grāmatvedis pilda savus darba pienākumus. Pieņemtais vai noalgotais grāmatvedis var būt nekompetents, paviršs vai pat negodprātīgs un izmantot situāciju savā labā, jo viņš tomēr strādā ar konfidenciālu informāciju. Lai nebūtu jāalgo auditori un jāveic uzņēmuma iekšējais audits, lai pārbaudītu grāmatveža paveikto darbu, pašam uzņēmuma vadītājam vajadzētu prast pārbaudīt to, ko paveicis grāmatvedis.

Iespēja aizvietot grāmatvedi, ja tas nepieciešams

Daudzos uzņēmumos strādā tikai viens grāmatvedis bez palīgiem un bez aizvietotājiem. Ja kādu iemesli dēļ, grāmatvedis uz laiku nevar pildīt savus pienākumus, nereti uzņēmumu vadītājiem rodas problēmas ar aizvietotāja atrašanu. Visbiežāk tiek izmantoti grāmatvedības ārštata pakalpojumi, taču tie var izmaksāt ļoti dārgi. Ja uzņēmuma vadītājs pats pārzina sava uzņēmuma grāmatvedību un prot to kārtot, šādu problēmu nebūs.