Kas ir gada pārskats?

Grāmatvežiem ir daudz un dažādi pienākumi, un katram grāmatvedim ir jāzina, kā veidot dažādus dokumentus un kopsavilkumus, taču viens no svarīgākajiem šādiem dokumentiem ir gada pārskats, jo tas ļauj ne tikai grāmatvedim, bet arī firmai vai uzņēmējam, kuram šāds gada pārskats tiek veikts, novērtēt, kā ir aizritējis iepriekšējais gads un kā rīkoties, lai nākamais būtu veiksmīgāks.

Par gada pārskatu dēvē grāmatvedības dokumentu un ziņojumu. Tas ir lielisks veids kā atskaitīties par padarīto iepriekšējā gadā, jo tas skaidri parāda uzņēmuma sasniegumus līdz šim,kā arī uzņēmuma nākotnes vīziju.  Šāda gada pārskata galvenais mērķis it atspoguļot organizāciju, kurai tiek veikts šis gada pārskats, pozitīvā gaismā, lai piesaistītu investīcijas un potenciālos investors, kā arī palielinātu akciju cenas.

Pārskats sastāv pārsvarā no skaitļiem, grafikiem un bildēm. Tajos tiek iekļauti tādi dokumenti kā vadības vēstule, uzņēmuma finanšu darbības rādītāji, uzņēmuma struktūras veids, vispārējais biznesa raksturojums, kā arī pašreizējā uzņēmuma vieta tirgū un tamlīdzīgi dokumenti un sadaļas. Šis uzņēmuma gada pārskats ir jāsastāda latviešu valodā, naudas summām ir jābūt aprēķinātām Latvijas Republikas oficiālajā naudas vienībā – tagad jau eiro. Šāds gada pārskats ir jāveido visiem uzņēmumiem un organizācijām Latvijas Republikā. Izņēmumi ir tikai individuālie uzņēmumi, kuru gada ieņēmumi nav lielāki par 64417,14 eiro, kā arī zemnieku un zvejnieku saimniecības.

Un tieši gada pārskats ir dokuments, kuru pārbauda tādas iestādes kā bankas, lai izlemtu vai uzņēmuma piešķirt kredītu, tādēļ ir svarīgi, ka tas ir izveidots patiess un tas tiešām atspoguļo īsto uzņēmuma finansiālo situāciju. Kā arī kā jau iepriekš minēju, to pārbauda un izvērtē arī potenciālie investori un akcionāri, lai izlemtu, vai ir vērts investēt konkrētajā uzņēmumā, jo šis dokuments vistiešāk atspoguļo kāda uzņēmuma pašreizējo stāvokli un potenciālu.

Vairāk par gada pārskatu un, kā tas veicams variet lasīt Latvijas likumā par Gada pārskatu