Kas ir grāmatvedība

Izdzirdot vārdu grāmatvedība, mēs visi saprotam vai vismaz nojaušam, ko šis vārds nozīmē. Nepastāv viena kopīga definīcija, kas tad īsti ir grāmatvedība, bet visas pieejamās definīcijas daudz maz saka, ka grāmatvedība ir veids, kā aptvert un noteikt kādas fiziskas vai juridiskas personas finansiālo informāciju, kas tad arī atļaus tālāk šai fiziskai vai juridiskai personai veiksmīgi tālāk darboties un pieņemt dažādus lēmumus balstoties uz šo informāciju.

Grāmatvežiem ir ne tikai jāapkopo un jāsastāda dažādi pārskati un uzskaites, kā arī jāprot izskaidrot visu veikto darījumu un ar finansēm saistīto notikumu rezultāti un ietekme uz fiziskās vai juridiskās personas finansiālo stāvokli. praktiski grāmatveža uzdevums ir sakārtot, vadīt un organizēt fiziskas vai juridiskas personas finansiālo stabilitāti. Tāpēc bez grāmatveža firmai vai uzņēmējam nav pamata uz kā balstīt savus lēmumus gan īstermiņā, gan ilgtermiņā, tādā veidā kaitējot sev vai savai firmai.

Grāmatvedībai ir vairāki būtiski elementi:

  • pirmais noteikti būtu novērtējums naudas izteiksmē – šajā posmā grāmatvedis visu fiziskai vai juridiskai personai piederošo mantu novērtē un uzskaita naudas izteiksmē;

  • protam, neaizvietojams grāmatvedības elements ir arī dokumentācija, jo ikviena operācija, kas tiek veikta, ir jāapstiprina ar noteikto dokumentu, kā arī obligāti regulāri ir jābūt rekvizītiem, kas kalpo kā pierādījums, ka konkrētā operācija ir notikusi;

  • vēl kāda svarīga grāmatveža darba sastāvdaļa ir inventarizācija – šajā procesā vismaz vienu reizi gadā tiek pārbaudīti visi uzņēmums līdzekļi tā teikt dabā un tiek noteikts faktiskais atlikums un uzņēmuma novērtējums naudā;

  • ļoti svarīga ir arī grāmatvedības bilances veidošana, kas nozīmē, ka tiek apkopoti visi uzņēmuma ieguldītie līdzekļi un visi šo līdzekļu izlietojumu un aprēķināts tas, kā uzņēmumam ir veicies gada laikā;

  • lai gan bilance tiek veidota vienreiz gadā, ikdienā grāmatvedim ir jāuztur grāmatvedības konti, kuros tiek uzkrāti dati par to kā ikdienā tiek izlietotie un ieguldīti līdzekļi;

  • daļa no grāmatveža pienākumiem ir arī veikt divkāršo ierakstu – tas nozīmē, ka grāmatvedības operācijas ir jāreģistrē divas reizes;

  • un visbeidzot grāmatvedim ir arī jāveic grāmatvedības pārskati, kuros ietilpst, piemēram, bilance un peļņas zaudējuma aprēķins. Veidojot šādu ikgadēju pārskatu, grāmatvedim un uzņēmumam ir iespēja redzēt cik tas ir bijis ienesīgs un veikt tālākus secinājumus par savu darbības efektivitāti.