Kas ir nodokļi?

Nodoklis ir ar likumu noteiktais obligātais maksājums, kurš nonāk valsts budžetā vai pašvaldības budžetā – to pamatbudžeta vai speciālo budžetu kasēs. Šis nodokļa maksājums ir obligāts visiem, uz kuriem tas attiecas, un to nemaksāšana tiek sodīta. Valsts iedzīvotāju maksātie nodokļi ļauj valstij izlemt, kur un kā tiks izmantoti šie resursi – no nodokļu maksātāju naudas tiek finansēta izglītība, aizsardzība, drošība, kā arī tiek izmaksāti dažādi pabalsti un pensijas.

Nodokļi kā sistēma bija pazīstami jau Senajā Ēģiptē ap 2900, gadu pirms mūsu ēras. Šajā laikā nodokļus cilvēki maksāja sava darba veidā, kuri noteiktu laiku strādāja valdošās varas labā, kā arī ar papirusu un kaļķakmens plāksnēm, kuras iedzīvotāji atdeva karalim. Arī jau Bībelē tiek

aprakstīts, ka iedzīvotāji maksāja nodokļus savas ražas veidā, atdodot vienu piekto daļu no tās faraonam. Tāpat arī Persijas impērijā, Babilonā un citās senajās valstīt to iedzīvotājiem bija jāmaksā sava veida nodokļi tieši darbaspēka vai savas ražas formā. Vēlāk jau ap 17. gadsimtu Eiropā iedzīvotājiem jau nodokļi bija jāmaksā valūtas formā, un tāds pats nodokļu mērķis, kāds tas bija tad, ir saglabājies līdz mūsdienām – palielināt valsts kases ienākumus. Tikai, ja ap 17. gadsimtu šie nodokļi bija samērā nelieli, tad jau ap 18. un 19. gadsimtu šis nodokļu apjoms ievērojami palielinājās, galvenokārt pateicoties karu izraisītajam postam.

Latvijā ir sastopami divu veidu nodokļi – tiešie nodokļi, kas ir nodokļi, kur ar nodokli apliekamais objekts pieder vai ir attiecināms un pašu nodokļa maksātāju un netiešie nodokļi, kas ir nodokļu veids, kurā apliekamais objekts ir prece vai pakalpojums. Tiešajos nodokļos ietilpst iedzīvotāju ienākuma nodoklis, uzņēmuma ienākuma nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, izložu un azartspēļu nodoklis un dabas resursu nodoklis, tur pretī netiešajos nodokļos ietilpst pievienotās vērtības nodoklis, akcīzes nodoklis, muitas nodoklis, vieglo automobiļu un motociklu nodoklis, kā arī elektroenerģijas nodoklis. Un papildus nodokļiem Latvijas rezidentiem ir jāmaksā arī valsts nodevas, kas ir obligātie maksājumi valsts budžetā vai pašvaldības budžetā kā atlīdzība par norosinājumu, ko valsts institūcijas devušas komercdarbībai, sniegtajiem pakalpojumiem un likumos paredzētajiem speciālajiem mērķiem. Šajās nodevās ietilpst nodeva par:  pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinājumu kopiju saņemšanu, par izklaidējoša rakstura pasākumu rīkošanu publiskās vietās, par atpūtnieku un tūristu uzņemšanu, par tirdzniecību publiskā vietā, par dzīvnieku turēšanu, par transportlīdzekļa iebraukšanu īpašā režīma zonā, ar reklāmas, afišas, sludinājuma izvietošanu publiskā vietā, ar laivu, motorlaivu, jahtu turēšanu, par pašvaldību simboliku izmantošanu, par pašvaldības infrastruktūras uzturēšanu un attīstību un par būvatļaujas saņemšanu.

Bet kāpēc tad īsti mums, nodokļu maksātājiem, ir jāmaksā šie nodokļi?

Galvenais iemesls, kādēļ mums ir jāmaksā nodokļi, ir, lai valsts kasē būtu nauda, ko ieguldīt veselības aprūpē, aizsardzībā, izglītībā, pabalstos un pensijās. Tas nozīmē, ka, ja tu tagad godīgi maksā nodokļus, vēlāk pensijas vecumā, pēc šo nodokļu maksāšanas apjoma tev aprēķinās pensiju, kā arī, ja tu kļūsti par bezdarbnieku, pēc maksātajiem nodokļiem tiek aprēķināts

pabalsta apjoms, ko tev izmaksās pirmos mēnešus. Ja šie nodokļi netiks maksāti,

tad valstij nebūs naudas, ar kuras palīdzības uzturēt valsti un tās iedzīvotājus.