Nodokļu likmes 2014

Ik gadu nodokļu likmēs tiek ieviestas izmaiņas un 2014. gads nav izņēmums, jo arī šajā gadā ir virkne izmaiņas, kuras ietekmēs ikvienu nodokļu maksātāju sākot ar uzņēmumiem līdz jebkuram valsts iedzīvotājam. Šajā rakstā nav aprakstītas visas nodokļu likmju izmaiņas, bet gan lielākās un nozīmīgākās.

Pirmā un acīm redzamā izmaiņa 2014. gada nodokļu likumos ir tas, ka oficiālā norēķinu valūta ir noteikta eiro, jo tā ir Latvijas Republikas oficiālā valūta.

Nākamā lielā izmaiņa nodokļu likmēs ir, ka kopš šī gada 1. janvāra Iedzīvotāju ienākuma nodokļa jeb saīsinājumā IIN likme joprojām ir 24 procenti.

Runājot par mikrouzņēmumu nodokli, lielākās izmaiņas šī nodokļa likmēs ir fakts, ka ir noteikti gadījumi, kad var mikrouzņēmumam nepiemērot 20 procentu papildlikmi, kas ievērojami atvieglo mikrouzņēmumu īpašnieku dzīvi, kā arī ir noteikts, ka pēc 1. jūlija mikrouzņēmuma likmes nedrīkstēs maksāt tās fiziskās vai juridiskās personas, kuras ir kādas personālsabiedrības biedrs.

Valsts sociālo apdrošināšanu sakarā, izmaiņas ir, ka par 1 procentu tiks samazinātas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksu likmes. Ja iepriekš darba devējs maksāja 24,09 procentus, bet darba ņēmējs – 11 procentus, tad kopš šī gada tie attiecīgi maksās 34,09 līdz 23,59 procentus un 10,50 procentus.

Arī nekustamā īpašuma nodokļu likmēs ir vērojamas izmaiņas. Likumā beidzot ir konkretizēts, kas ir nodokļu maksātājs par valstij un pašvaldībām piederošām daudzdzīvokļu mājās un zemi. Šajā likumā ir arī atrunāts, ka ar šo NĪN ir jāapliek arī valsts aizsargājamie kultūras objekti, kuri netiek uzturēti atbilstošā kārtībā, lai veicinātu šo objektu stāvokli un sakārtotību. Kā arī izmaiņas skar būvniecības termiņu normas, kur tagad pašvaldības drīkst pievienot NĪN likmi būvei, kuras būvniecības ilgums pārsniedz normatīvajos aktos noteikto kopējo būvdarbu veikšanas ilgumu.

Uzņēmuma ienākuma nodokļa izmaiņas paredz, ka tiek ieviestas labvēlīgākas normas pētniecībai, augstskolām, koledžām, zinātniskajām institūcijām un investīcijām, lai veicinātu valsts attīstību.

Dabas resursu nodoklī ieviestas izmaiņas, ka atsevišķiem objektiem tiks paaugstinātas nodokļu likmes, piemēram, zemes dzīļu resursiem un sadzīves atkritumu apglabāšanas poligoniem. Kā arī ar šo nodokli tiks aplikti jauni objekti.

Arī akcīzes nodoklī ir izmaiņas, kur akcīzes nodoklis tiek palielināts naftas gāzei, bet samazināts – dabasgāzei.

Vēl nodokļu likmju izmaiņas ir redzamas arī subsidēto elektroenerģiju nodoklī, kur tiek ieviests pavisam jauns nodoklis, kurš tiks piemērots ieņēmumiem par elektroenerģiju.

Autoceļu lietošanas nodevas sakarā, no 1. jūlija tiks ieviesta nodeva par valsts galveno autoceļu lietošanu transportlīdzekļiem un to sastāviem ar pilno masu lielāku par 3500 kg un kuri ir paredzēti kravu pārvadājumiem, kas, cerams, ļaus savest kārtībā un labāk uzturēt šos galvenos autoceļus.

Viens no atpazīstamākajiem nodokļiem pievienotās vērtības nodoklim arī ir piemērotas izmaiņas – kur PVN tiks piemērots arī darījumos ar nekustamo īpašumu, kā arī tiks pagarināts pārmaksas nodokļa termiņš un nedaudz izmainīta pārmaksas nodokļa kārtība.

Un visbeidzot, kopš šī gada nodokļu jumta likums nosaka, la Valsts ieņēmumu dienestam ir jāuztur riska personu reģistrs un jānodrošina informācija par šīm riska personām Uzņēmumu reģistram. Bet, sākot ar 2014. gada 1. jūliju, šajā reģistrā tiks iekļauti arī nodokļu parādnieki.