Profesija – grāmatvedis

Grāmatvedis ir mūsdienās, viena no visvairāk pieprasītajām specialitātēm ekonomikas un finanšu jomā. Jebkurā, pat vismazākajā firmā, obligāti ir jābūt grāmatvedim, tāpēc, ka šis speciālists aprēķina darba algas firmas darbiniekiem, veic nodokļu aprēķinus, pašizmaksas un produkcijas aprēķinus, veic daudz un dažādu aprēķinu, par kuriem, bieži vien, mums nav ne mazākās jausmas.

Parasti firmās, kuras var atļauties vairākus speciālistus, grāmatveži strādā noteiktos virzienos – viens atbild par kasi un algas aprēķināšanu, otrs veic operācijas, kuras ir saistītas ar dažādām valūtām, trešais – atbild par noliktavu un gatavo produkciju u. t. t. Par visu grāmatvedību kopā un par pareizu uzskaiti atbild galvenais grāmatvedis. Parasti, tieši uz galvenā grāmatveža pleciem, gulstas atbildība par nodokļu un finanšu atskaitēm, par firmas finanšu operācijām, par pareizu grāmatvedību un par firmas finanšu darbību kopumā. Grāmatvedis vienmēr ir kvalificēts speciālists, kurš pilnībā pārvalda nodokļu un finanšu likumdošanu, grāmatvedības uzskaiti un nodokļu politiku. Profesionāļi, šajā jomā, tiek cienīti un uzskatīti par cienījamiem cilvēkiem firmā, darbs viņiem ir ļoti sarežģīts, bet materiāli, tas arī tiek pienācīgi novērtēts gan algas ziņā, gan dažādu bonusu ziņā, it īpaši tas ir attiecināms uz galvenā grāmatveža darbu.

Darba vietas.

Ka jau mēs minējām iepriekš, grāmatveži ir vajadzīgi jebkurai firmai un organizācijai, sākot ar vismazākajām. Šīs profesijas pārstāvjiem ir visvieglāk sameklēt darbu.

Profesijas vēsture.

Pirmie grāmatveži bija jau zināmi senajā Indijā. Tur viņi pārsvarā nodarbojās ar lauksaimniecības darbību un viņi tika uzskatīti par uzskaites vedējiem. Nosaukums “grāmatvedis” parādījās XV. gadsimtā, imperatora Maksimiliana valdīšanas laikā, tajā paša laikā parādījās arī pirmā grāmatvedības grāmata – itālieša Luki Pačoli traktāts “Par rēķiniem un ierakstiem”. Tas bija pirmais mēģinājums aprakstīt un savest kārtībā grāmatveža pienākumus.

Grāmatveža pienākumi.

Lielos vilcienos grāmatveža darba pienākumi ir šādi:

 • Grāmatvedības sākotnējās uzskaites vešana. Dokumentu pieņemšana, kontrole un apstrāde.
 • Darba algas aprēķināšana, maksājumi saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.
 • Nodokļu un pārvaldes uzskaites vešana.
 • Atskaišu sagatavošana un iesniegšana speciāli tam, paredzētajās iestādēs.
 • Nodokļu izmaksu minimizēšana.

Atkarībā no tā, kur grāmatvedis strādā, viņa darba pienākumos vēl var ietilpt:

 • Sadarbība ar bankām un kredītiestādēm.
 • Piedalīšanās inventarizācijās.
 • Darbs ar importu.

Grāmatveža pienākumi, pārsvarā, ir atkarīgi no tā, kādā kompānijā viņš strādā, ja viņš ir vienīgais grāmatvedis – tad viņam nākas savienot uzreiz vairākus grāmatvežu darbības virzienus un piedevām, vēl būt galvenajam grāmatvedim, ja firmā ir vairāki grāmatveži, tad viņu starpā pienākumi tiek sadalīti.

Prasības grāmatvedim.

 • Augstākā profesionālā izglītība.
 • Likumdošanas zināšanās darbam nepieciešamajās jomās un grāmatvedībā.
 • Jāpārzina darbam nepieciešamās ofisa programmas.
 • pārsvarā, darba devēji pieprasa darba pieredzi 1 – 2 gadi.

Arī prasības katram grāmatvedim ir ļoti atšķirīgas, jo viss ir atkarīgs no tā, kādā firma viņš strādās.