Vadības grāmatvedība

vadibas gramatvedibaGrāmatvedības procesā darbs notiek ar finansiālo informāciju, jo tieši šī finansiālā informācija dod iespēju tiem, kuri pārzina šo informāciju, pieņemt labus un atbildīgus lēmumus un spriedumus saistībā ar uzņēmuma finansēm un vispārējo darbību. Un arī konkrētāk vadības grāmatvedība kalpo šai funkcijai – palīdz uzņēmējiem pieņemt tādus lēmumus, kuri sekmēs uzņēmuma biznesa attīstību.

Vadības grāmatvedība sevī ietver uzņēmuma vadīšanai nepieciešamās informācijas klasifikāciju,
mērīšanu, uzkrāšanu, analīzi, kā arī sagatavošanu, interpretēšanu un paziņošanu uzņēmuma vadībai,  lai varētu plānot, kontrolēt un novērtēt uzņēmuma iekšējo darbību, kā arī pārliecināties par to, ka uzņēmuma resursi tiek izmantoti optimāli, kā arī šis resursu izlietojums tiek uzskaitīts.

Vēl grāmatvežiem, kuri nodarbojas ar vadības grāmatvedību, ir jāplāno izmaksu process un jākontrolē šie plāni, kā arī jāveic pašizmaksas kalkulācijas, jāveido budžets, jāmodelē dažādas situācijas, jāsniedz stratēģija uzņēmumu ikdienas darbībai, jāsniedz vadības atskaites, finanšu analīze un jāprot sagatavot virkni specifisku projektu.

Vadības grāmatvedība ir ļoti atbildīgs grāmatveža pienākums, jo tā palīdz uzņēmuma vadībai un citām struktūrvienībām novērtēt, plānot un kontrolēt uzņēmuma darbību un arī darbiniekus, kā arī resursu izmantošanu un citas svarīgas lietas, kas ir nozīmīgas veiksmīga biznesa izveidošanai.