Vienkāršo ierakstu grāmatvedība

Grāmatvedība ir viena no nozīmīgākajām ikviena uzņēmuma vai biznesa daļām, jo tā palīdz uzturēt kārtībā visas ar naudu un dokumentiem saistītās lietas, bez kā neviens pat vismazākais uzņēmums vai bizness nevarētu izdzīvot. Viens no vieglākajiem grāmatvedības paņēmieniem ir vienkāršais ieraksts.

Vienkāršā ieraksta grāmatvedības princips darbojas tā, ka šī grāmatvedības paņēmiena izpildītājs grāmatvedības reģistros parāda naudas plūsmu no saimnieciskās darbības, kā arī avotus, no kurienes šī nauda ir iegūta, un, protams, kā tā ir izlietota. Kā arī šāda veida grāmatvedībā ir arī jāparāda saimnieciskajā darbībā iegūtā un izmantotā manta, jo tas ļaus fiksēt datus, kuri pēc tam būs nepieciešami, lai aprēķinātu nodokļus.

Par saimniecisko darbību uzskata jebkuru darbību, kura tiek veikta ar mērķi ražot preces, izpildīt kādu darbu, tirgoties vai sniegt pakalpojumus par atlīdzību. Ikviena saimnieciskā darbība sevī arī ietver ar uzņēmuma līguma izpildi saistīto darbību, kā arī profesionālo darbību, nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, komercaģenta, māklera un individuālā komersanta darbību un individuālā uzņēmuma darbību.

Angliski šo grāmatvedības paņēmienu dēvē par „Cash basis accounting” jeb, latviski tulkojot, uz naudu balstīta grāmatvedība. Un lielā mērā tāda tā arī ir, jo tās pamatā ir naudas plūsmas uzskaite. Un, tā kā šī grāmatvedība ir visai primitīva un vienkārša, tad tā gandrīz it ne maz nelīdzinās tradicionālai grāmatvedībai vai tradicionālajiem grāmatveža pienākumiem. Taču tas ir labi, jo, tas arī nozīmē, ka šo grāmatvedību var veikt ikviens cilvēks, iepriekš veicot nelielu izpēti. Kā ne kā šādu grāmatvedību ir jāievēro ikvienam Latvijā reģistrētam mikro uzņēmumam, kura gada apgrozījums ir līdz aptuveni 300 000 eiro.

Lai pareizi īstenotu šo grāmatvedības paņēmienu, ikvienam tās veicējam ir jāiekārto Saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls, vienalga vai uz papīra vai elektroniski. Ikvienam internetā ir pieejami arī dažādi rīki, piemēram, mājaslapa vadipats.lv, kurā ir iespējams īstenot šo vienkāršā ieraksta uzskaiti vienkāršotā veidā, jo tajā jau ir savadītas visas likumā prasītās atskaišu un žurnālu formas, tās tikai ir jāaizpilda. Šis un citi līdzīgi rīki padarīs vienkāršā ieraksta grāmatvedību vieglu un saprotamu.